ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

Προφίλ Εταιρείας

Η Τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1997 από τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας κ.Παναγιώτη Αποστολίδη. Η εταιρεία διαθέτει πτυχίο 4ης τάξεως ΜΕΕΠ στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών. Η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. απασχολεί άριστα καταρτισμένο προσωπικό με μεγάλη πείρα καθώς και έμπειρο εργατοτεχνικό δυναμικό. Διαθέτει μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο ανανεώνει συνεχώς ώστε να εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες για την άρτια εκτέλεση των έργων της και την επίτευξη των στόχων της. Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε ιδιόκτητα γραφεία συνολικής επιφάνειας 333 τ.μ., ενώ διαθέτει και Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτοσκυροδέματος στο 8ο χλμ Γρεβενών - Πόρου.

Στοιχεία Εταιρείας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνική Εταιρεία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παύλου Μελά 57
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2462-085494
FAX: 2462-087087
E-MAIL: egnatiasa@gmail.com

Επιπλέον Πληροφορίες


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Ισολογισμοί